Brandskydd

Enkelt, tryggt och ekonomiskt brandskydd

Tryggt och säkert
brandskydd

Brandskydd som skapar säkra och trygga lokaler

Vill du säkra ditt byggprojekt från riskabla och kostsamma bränder? Välkommen att kontakta oss – vi är ledande på den svenska marknaden och är specialister på såväl förebyggande som aktivt brandskydd. Du är välkommen om du är i behov av enklare, tryggare och mer ekonomiskt brandskydd!

Ett fullgott brandskydd kan spara både liv och stora ekonomiska värden. Vi har många års erfarenhet av förebyggande brandskydd med allt från inventering och planering till målning, isolering och sektionering. Dessutom erbjuder vi ett stort utbud tjänster relaterade till aktivt brandskydd som släckutrustning, larm med mera. Våra brandskyddsexperter kan hjälpa fastighetsägare, byggentreprenörer och konsulter under hela byggprocessen och undvika en massa dyra fel.

Nödutgångsskylt

Vi behärskar alla aspekter av brandskydd

En av våra största konkurrensfördelar inom brandskydd är vi till skillnad från merparten av branschens företag kan erbjuda all den kunskap, de produkter och de tjänster som behövs inom förebyggande och aktivt brandskydd. Detta gör att vi kan se helheten och ger kunden stora möjligheter att spara både tid och pengar. Vi lägger dessutom stor vikt vid kvalitet, service, miljö och ett flertal andra hållbarhetsaspekter.

Aktivt brandskydd

Aktivt brandskydd ska aktiveras först när branden uppstår. Inom aktivt brandskydd ingår en mängd olika saker: detekterings- och larmsystem, sprinklers med automatik, nödbelysning, rökventilation med mera. Hos oss hittar du alla produkter och kompetenser som behövs för ett tryggt och kostnadseffektivt aktivt brandskydd.

Inom det aktiva brandskyddet ingår ett stort antal produkter och tjänster. Här är några av de viktigaste delarna som vi kan erbjuda.

  • Larm och avgränsningar. Vi har ett brett utbud av larm och avgränsningar vid brand och rök, som brandlarmcentraler, brand- och utrymningslarm, brandgardiner, branddörrar med mera. Vi kan dessutom erbjuda kontroll och service av befintlig utrustning.
  • Släckutrustning. Du får hjälp att hitta den utrustning som passar bäst i just dina lokaler. Vi har ett brett utbud av pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare. Sprinklers, brandposter olika släcksystem. Dessutom erbjuder vi kontinuerlig kontroll och service av utrustningen.
  • Utrymning. För att alla ska hitta ut snabbt vid brand eller någon form av hot så skräddarsyr vi en rad effektiva lösningar för utrymning. Utrymningsplaner, skyltar, ledande belysning, markeringar för trappsteg. Vi kontrollerar och utför service på befintlig utrustning.

Passivt/ förebyggande brandskydd

Ett passivt brandskydd är vanligtvis inbyggt i konstruktionen. Syftet är att se till att byggnaden kan stå emot brand. Byggnaden och personerna som vistas inne i den ska skyddas på bland annat följande vis:

  • Branden ska begränsas eller förhindras att spridas inne i byggnaden eller vidare till intilliggande byggnader.
  • Byggnaden ska behålla sin stabilitet.
  • Utrymningsvägarna ska säkras.

 

Ett brett utbud säkerhetsprodukter

Inom det passiva brandskyddet erbjuder vi en mängd kvalitativa produkter och tjänster som kommer att skapa trygghet i din fastighet. Rådgivning och utbildning är en viktig del av detta. Vi kan hjälpa dig med inventering av de brandskydd som redan finns i fastigheten, rådgivning om vad som kan behöva göras, brandskyddsutbildning och dokumentation.

Vi har dessutom lång erfarenhet av förebyggande brandskydd i samband med nybyggnationer och ROT-projekt. Här ingår bland annat tjänster som brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering och brandsektionering.

Brandskydd i tunnlar

Brandskydd i tunnlar är en annan av våra expertkompetenser, samt andra utrymmen som befinner sig under jordytan. Vi är världsledande inom detta område och har brandsäkrat stora tunnelprojekt runt om i Europa.

Inom passivt brandskydd är det viktigt att byggnaden är indelad i brandsäkra sektioner och att man använder konstruktioner som är brandskyddsklassade. Man väljer byggmaterial och dess användning med fokus på hur de reagerar på brand och deras brandhärdighet.

Helhetssyn av kunskap, produkter och tjänster

Det som i första hand skiljer oss från våra konkurrenter inom brandskydd är att vi kan erbjuda ett helhetspaket med kunskap, produkter och tjänster inom både förebyggande och aktivt brandskydd. Detta ger oss en helhetssyn som skapar ett tryggt och säkert brandskydd, dessutom ger vi kunden möjlighet att spara både tid och pengar. Vi lägger också väldigt stor vikt vid kvalitet, service, miljöpåverkan och hållbarhet.

Är du orolig för att du saknar tillräckligt brandskydd i din fastighet? Välkomna att kontakta oss, vi kan erbjuda allt som kan skapa en säkrare miljö i alla typer av lokaler!

 

Allt inom förebyggande och aktivt brandskydd