Brandskydd

Enkelt, tryggt och ekonomiskt brandskydd

Aktivt brandskydd

Aktivt brandskydd

Här berättar vi mer om våra produkter, tjänster och system inom aktivt brandskydd.

Släckutrustning

I vårt lager har vi ett högklassigt och stort utbud av släckare av alla slag: skumsläckare, koldioxidsläckare, pulversläckare. Vi har även reservdelar. 

Skyltar

Nödskyltar, varningsskyltar, transportskyltar – vi erbjuder en mängd olika skyltar som ökar säkerheten i fastigheter. Vi kan även specialtillverka skyltar för specifika ändamål. Kontakta oss för mer information om detta.

Nödbelysning och armaturer

LED-belysning som ska leda människor i rätt riktning vid ett krisläge är ett måste i offentliga byggnader. Vi kan ta fram en belysning som fungerar oavsett underlag eller placering.

Brand- och utrymningslarm

Vår brandlarmscentral har en rad avancerade funktioner samtidigt som den är enkel och användarvänlig. Detta system är idealiskt för skolor, restauranger, kontor och andra offentliga lokaler och kan kompletteras med detektorer, larmknappar med mera. Vi installerar och kan även teckna ett årslångt serviceavtal på anläggningen.

Brand- och rökgardiner

Dessa produkter möjliggör att större öppna ytor inte behöver delas upp med fasta brandväggar. Brand- och rökgardiner går att montera i taket i stora lokaler och går anpassa till en rad olika lokalmässiga förutsättningar.

Branddörrsstängning

Vårt system för branddörrstängning fungerar på så sätt att branddörren stängs när en av dess detektorer nås av brandröken. Vi tillhandahåller flera olika lösningar till olika dörrtyper.

Rökluckor

En väl fungerande ventilation minimerar skador när det brinner. Våra rökluckor monteras i trapphus och finns i en mängd olika storlekar och utseenden.

Första hjälpen och hjärtstartare

Hjärtstartaren borde vara en lika självklar livräddare som brandsläckaren i alla fastigheter. Hjärtstartaren är enkel och användarvänlig, guidar användaren och ger vägledning om lämpliga åtgärder. Vi levererar även praktiska första hjälpen-kit.

Enkelt avhjälpta hinder

Vi kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda olika typer av hinder. Markeringar för golv och trappsteg och dörrmarkeringar är exempel på detta.

brandvarnare

Släckutrustning, larm, skyltar och belysning – vi har allt inom aktivt brandskydd